Úvod » Vše o nákupu » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde jako zákazník uvádíte podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Firma Špalda s.r.o, jež je provozovatelem tohoto e-shopu má zpracovanou dokumentaci dle nových zásad GDPR a dodržuje je.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují krom jiného i platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým rozhodnutím o registraci v naší databázi dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů, pouze však pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Nikdy a za žádných okolností nebudou Vaše údaje poskytnuty třetí straně.

Na rozdíl od jiných firem se u nás nemusíte povinně registrovat a uvádět tak své osobní údaje (přestože je pro Vás registrace výhodná a nám usnadní vyřízení objednávky). V tomto případě uvádíte pouze adresu potřebnou pro doručení balíku a kontakty pro případné ověření objednávky.